WMS system med FIFO i Trollhättan

Våra produkter

WMS system för lagerhantering. Går att bygga ut med tillägsmoduler så som WEBHAND och T.A.

Widowsbaserat lagerhotell

Vad är Diacom WMS?

Diracom WMS är ett Windowsbaserat lagersystem för såväl interna lager som lagerhotell (3PL) och innehåller alla de funktioner som normalt behövs för att på ett effektivt sätt hantera ett lager eller lagerhotell. 3PL-versionen som kan hantera flera olika varuägares artiklar, order och kunder innehåller även en debiteringsfunktion för att beräkna kostnader för lagerhyra, hanterings- och fraktkostnader m m. Diracom WMS är ett prisvärt system som är kostnadseffektivt att anpassa till kundens behov. Systemet går även att bygga ut med några olika tillägsmoduler så som WEBHAND och T.A.

DIRACOM WMS system.

Flerspråkigt

Rapportgenerator

Loggning

Inventering

Streckkodshantering

Behörighetskontroll

Integration

Debitering

Frakthandlingar

3PL

Diracom WMS Hand, Diracom WMS Web, Diracom WMS T.A

Bygg ut systemet med våra tilläggsmoduler

DIRACOM WMS HAND system.

Diracom WMS Hand

HAND är en tilläggsmodul till Diracom WMS, som gör det möjligt att använda handdatorer i systemet. Handdatorerna är uppkopplade via ett trådlöst nätverk mot systemet och arbetar i realtid, vilket innebär att de alltid har tillgång till aktuella data oavsett om de skapats eller ändrats på en annan handdator eller en PC. Om de har en inbyggd scanner kan inmatningar och kontroller göras via streckkodsläsning. Handdatorerna fungerar rent logiskt som tunna klienter, vilket innebär att det inte ställs några speciella tekniska krav på handdatorerna eller dess operativsystem. Däremot krävs det en Terminal Server eller Citrix Server som de kan anslutas mot. Varken handdatormodulen eller några andra delar av Diracom WMS installeras på handdatorerna, allt detta installeras enbart på servern.

DIRACOM WMS WEB system.

Diracom WMS Web

WEB är en tilläggsmodul som gör vissa funktioner i Diracom WMS åtkomliga via webben, dessa funktioner arbetar i realtid mot lagersystemet och visar alltid sekundaktuella uppgifter. För 3PL kunderna är det nästan ett måste att ha informationen lättillgängligt och då är WEB ett smart alternativ.

Modulen innehåller funktioner för att se lagersaldo, titta på status på ordrar samt skapa nya ordrar. Det går även att få ut rapporter så som saldolista och utleveranslista. Rapporterna får man ut som PDF, som då är lätt att skriva ut eller spara. Modulen funkar på de flesta browsers t.ex. Internet Explorer, Chrome, Safari och Opera.

DIRACOM WMS T.A system.

Diracom WMS T.A

T.A. är en tilläggsmodul som hanterar kopplingar mot TA-system. Många lägger mycket tid på att hantera sina transporter t.ex. med att skicka mejl eller ringa transportören. Tänk också på den tid det tar att skriva ut fraktdokument, att kontrollera så att allting blir rätt, att leta efter orsaken till fel att hålla reda på alla papper. Detta blir mycket enklare med hjälp av ett TA-system.

Att utöka Diracom WMS med T.A. innebär att det är möjligt att integrera mot ett antal olika TA-system på marknaden så som Unifaun, Consignor, Pacsoft, Logtrade m.fl. Detta underlättar och ger användaren möjlighet att på ett smidigt sätt skriva ut fraktdokument så som fraktsedlar och STE-etikett direkt ur systemet.

WMS-lösnignar i Trollhättan

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om våra produkter eller vill ha hjälp att utveckla ett helt nytt skräddarsytt system som ännu inte finns, tveka inte att kontakta oss.

Bild på person som registrerar sin vara i system. LogSoft erbjuder WMS, hand, webb och TA system.

Lagerhanteringssystem i Trollhättan

Vi hjälper dig skapa ett fungerande lager

Kontakta oss, så berättar vi mer.