FJÄRRSUPPORT AV DIRACOM WMS

Med fjärrsupport har vi möjlighet att ansluta till, samt kontrollera, våra kunders datorer. Detta för att t ex kunna utföra support, utbildning eller demo. Fjärrsupporten sker enbart på initiativ av kund.

Fjärrsupporten möjliggörs via ett program som heter Team viewer. Anslutningen sker via en säker anslutning och det enbart efter att kund själv har bekräftat det hela (med en unik kod). Anslutningen fungerar även om man t ex använder en brandvägg, VPN eller liknande.

När vi har utfört det arbete som krävs, då avslutas anslutningen. Ytterligare anslutningar är inte möjliga utan att kund själv bekräftar detta.

SÅ HÄR KOMMER NI IGÅNG MED FJÄRRSUPPORT

  • Klicka på Team viewer knappen här bredvid
  • En anslutning sker mot Team viewer, som kontrollerar om programmet för fjärrsupporten är installerad. Om inte så laddas programmet ner. Packa upp och installera programet.
  • När programmet är installerat och startas så visas en ID-nummer med ett unikt lösenord. Uppge dessa uppgifter till oss för att starta fjärrsupporten.
  • När fjärrsupporten är aktiv så visas kundens datorskärm för oss, som då får möjlighet att hantera datorn. Kunden ser likaså allt som vår vi gör med datorn och kan när som helst avsluta anslutningen om så önskas.
  • När vår tekniker är klar så avslutas fjärrsupporten.